Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
法新社


法新社 pháp tân xã
  1. Agence France Presse (AFP).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.