Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Phồn thể (Chinese Vietnamese Dictionary Traditional)[zhī]
Bộ: 肉 (月) - Nhục
Số nét: 8
Hán Việt: CHI
tay chân; chi; tứ chi。人的胳膊、腿;某些動物的腿。
肢體
tứ chi; thân thể
上肢和下肢。
chi trên và chi dưới
Từ ghép:
肢解 ; 肢勢 ; 肢體Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.