Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 147 見 kiến [13, 20] U+89BA
覺 giác, giáo
觉 jue2, jiao4
  1. (Động) Thức dậy. ◇Trang Tử : Giác nhi hậu tri kì mộng dã (Tề vật luận ) Thức rồi mới biết mình chiêm bao.
  2. (Động) Hiểu ra, tỉnh ngộ. ◎Như: giác ngộ hiểu ra. Đạo Phật cốt nhất phải giác ngộ chân tính tỏ rõ hết mọi lẽ, cho nên gọi Phật là Giác vương . Người học Phật được chứng tới quả Phật gọi là chánh giác . ◇Nguyễn Trãi : Giác lai vạn sự tổng thành hư (Ngẫu thành ) Tỉnh ra muôn sự thành không cả.
  3. (Động) Cảm nhận, cảm thấy, cảm thụ. ◎Như: tự giác tự mình cảm nhận, bất tri bất giác không biết không cảm. ◇Lí Thương Ẩn : Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải, Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn , (Vô đề ) Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã đổi, Ngâm thơ ban đêm chợt cảm biết ánh trăng lạnh lẽo.
  4. (Động) Bảo rõ cho biết. ◇Mạnh Tử : Sử tiên tri giác hậu tri 使 (Vạn chương thượng ) Để hạng biết trước bảo rõ cho hạng biết sau.
  5. (Danh) Năng lực cảm nhận đối với sự vật. ◎Như: vị giác cơ quan nhận biết được vị (chua, ngọt, đắng, cay), huyễn giác ảo giác.
  6. (Danh) Người hiền trí. ◎Như: tiên giác bậc hiền trí đi trước.
  7. (Tính) Cao lớn, ngay thẳng. ◇Thi Kinh : Hữu giác kì doanh (Tiểu nhã , Tư can ) Những cây cột cao và thẳng.
  8. Một âm là giáo. (Danh) Giấc ngủ. ◎Như: ngọ giáo giấc ngủ trưa.
  9. (Danh) Lượng từ: giấc. ◎Như: thụy liễu nhất giáo ngủ một giấc.

不覺 bất giác
告覺 cáo giác
幻覺 ảo giác
感覺 cảm giác
味覺 vị giác
大覺 đại giác
嗅覺 khứu giácGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.