Recent Searchs...
bandy nhị tâm storminess fourth deck width formularize forbid hitlerism disloyal informed inhibition chạm oxford scarlet plume youth delegation 修正 wizen chiến mã black bile banjul pipewort redman suksdorfia moniker 水平 educative family pteridaceae guy rope downy recalcitrant cover tiền đặt cọc cọ dầu quân chủ microflore machine code 领导 converge foiling nhi tính susceptibility snow-bird heroical lymphocytic leukemia douane rapt piggyback accounting standard comprehensible organs 领取 plumelike
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.