Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
án tử hìnhnoun
death-sentence; death penalty

[án tử hình]
capital punishment; death sentence; death penalty
Giảm án tử hình xuống thành án chung thân
To commute a death sentence to life imprisonment
Thi hành án tử hình
xem hành hìnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.