Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ăn diệnverb
To be stylish, to dress smartly
thích ăn diện to like stylish clothes, to like to dress smartly

[ăn diện]
to be stylish; to dress smartly
Thích ăn diện
Dressy; dandified; foppishGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.