Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ăn ngườiverb
to gain advantage over others by one's wits, to get the better of others by one's wits

[ăn người]
động từ
to gain advantage over others by one's wits, to get the better of others by one's witsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.