Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh đơn


[đánh đơn]
(quần vợt, cầu lông...) to play (a) singles (match)Play a single (at tennis)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.