Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đầu gió


[đầu gió]
Wind-swept place
Đứng đầu gió dễ bị cảm
One can easily catch a cold in a wind-swept placeWind-swept place
Đứng đầu gió dễ bị cảm One can easily catch a cold in a wind-swept place


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.