Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đậmadj
dark; deep (colour) strong (tea, coffee) heavy, fat

[đậm]
dark
strong
Thử nếm xem cà phê có đậm lắm không
Taste the strength of the coffeeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.