Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đề tặng


[đề tặng]
to dedicate
Đề tặng bài thơ đầu tay của mình cho mẹ
To dedicate one's first poem to one's motherDedicate
lời đề tặng Dedication


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.