Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
độc bình


[độc bình]
Big flower-vase (never displayed in pair).
Độc bình cổ
A big ancient flower-vase.Big flower-vase (never displayed in pair)
Độc bình cổ A big ancient flower-vase


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.