Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đen đỏ


[đen đỏ]
cũng như đỏ đen Chance, luck (in gambling)
Trò đen đỏ
Games of chancecũng như đỏ đen Chance, luck (in gambling)
Trò đen đỏ Games of chance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.