Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đoàn viênnoun
member, union member

[đoàn viên]
xem đoàn tụ
member (of an organizxation)
Đoàn viên công đoàn
Trade-unionistGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.