Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đoảnadj
Short
Hơi đoản không chạy được xa To be unable run far because of one's short wind

[đoản]
tính từ
Short
Hơi đoản không chạy được xa
To be unable run far because of one's short windGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.