Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ấm cúngadj
snug, cosy
một ngôi nhà nhỏ ấm cúng a snug little house
harmonious, united
cảnh gia đình ấm cúng the scene of a united family

[ấm cúng]
nice and warm; snug; cosy
Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng
A snug little house
Phòng ngủ ấm cúng lắm
The bedroom was very nice and warm
harmonious; united
Cảnh gia đình ấm cúng
The scene of a united familyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.