Recent Searchs...
favourite pulse parallel lives infold fornicatress numberless opinion poll quercus mongolica reoccupy thermionic vacuum tube visigoth bòn lost assumptive tickler table burma cortical còn marina author fevered polymath bernini opaque cắn bonus fulsome marsupial parable salve varro reveller oengus deceitful dancing-hall qadi comfortableness thống chế traverse xâm chiếm spirea lông guadalcanal fa stage manager representation ngành sissy chair mist
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.