Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
C of E
C+of+E
[,si: əv i:]
viết tắt
Giáo hội Anh (Church of England)
are you C of E?
bạn có phải là người theo Giáo hội Anh hay không?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.