Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Taiwanese


    Chuyên ngành kinh tế
đài Loan
người Đài Loan
thuộc về tỉnh Đài Loan
tỉnh Đài Loan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.