Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
VIP
VIP
[,vi:ai'pi]
viết tắt
nhân vật quan trọng, yếu nhân (very important person)

[VIP]
saying && slang
Very Important Person, big boys, big wig
Only the VIP's - the president, and members of the board - are invited to the dinner.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.