Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
a phiếnnoun
Opium
cuộc chiến tranh a phiến The opium war
a phiến thường là mầm mống của tội phạm in most cases, opium is the germ of the crime

[a phiến]
xem nha phiếnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.