Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abruptly
phó từ
bất ngờ, đột ngột
lấc cấc, xấc xượcabruptly
[ə'brʌptli]
phó từ
bất ngờ, đột ngột
lấc cấc, xấc xượcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.