Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acantha


danh từ
(y học) gai mọc từ đốt xương sống
(y học) xương sống
    Chuyên ngành kỹ thuật
xương sống
    Lĩnh vực: y học
gai mọc từ đốt xương sống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.