Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adjudicator
adjudicator
[ə'dʒu:dikeitə]
danh từ
quan toà


/ə'dʤu:dikeitə/

danh từ
quan toà


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.