Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anaphasis
tính từ
(sinh học) thuộc kỳ sauanaphasis
['ænə,feizis]
tính từ
(sinh học) thuộc kỳ sauGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.