Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anglo-saxon


/'æɳglou'sæksən/

tính từ
Ăng-lô-Xắc-xông

danh từ
dòng Ăng-lô-Xắc-xông
người Ăng-lô-Xắc-xông, người nh gốc Ăng-lô-Xắc-xông
tiếng Ăng-lô-Xắc-xông

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.