Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aphides
aphides
Xem aphis


/'eifis/

danh từ, số nhiều aphides
(động vật học) giống rệp vừng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.