Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apparently
phó từ
nhìn bên ngoài, hình nhưapparently
[ə'pærəntli]
phó từ
nhìn bên ngoài, hình như
they have apparently escaped by sawing the handcuffs
hình như họ đã bỏ trốn bằng cách cưa còngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.