Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
approximately
phó từ
khoảng chừng, độ chừngapproximately
[ə'prɔksimitli]
phó từ
khoảng chừng, độ chừng
it costs approximately 200 francs
cái đó giá khoảng 200 frăngmột cách xấp xỉ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.