Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arboricultural
arboricultural
[,ɑ:bəri'kʌlt∫ərəl]
tính từ
(thuộc) nghề trồng cây


/,ɑ:bəri'kʌltʃərəl/

tính từ
(thuộc) nghề trồng cây


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.