Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arcadian
arcadian
[ɑ:'keidjən]
tính từ
(thuộc) vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
(thơ ca) (thuộc) nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc
danh từ
người dân vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
(thơ ca) người ở nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc


/ɑ:'keidjən/

tính từ
(thuộc) vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
(thơ ca) (thuộc) nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc

danh từ
người dân vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
(thơ ca) người ở nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.