Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
audiogram
audiogram
['ɔ:diougræm]
danh từ
đồ thị nghe(Tech) biểu đồ âm thanh

/'ɔ:diougræm/

danh từ
đồ thị nghe


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.