Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
authorisation
danh từ
sự cho phép, sự cấp phép
giấy phépauthorisation
[,ɔ:θərai'zei∫n]
Cách viết khác:
authorization
[,ɔ:θərai'zei∫n]
như authorizationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.