Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
axial rotation


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sự quay quanh trục
    Lĩnh vực: xây dựng
sự xoay của trục
sự xoay quanh trục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.