Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bácnoun
Uncle, one's father's sister-in-law
bác ruột one's father's elder brother
bác gái one's father's elder sister-in-law
Uncle, aunt
You old boy
bác già tôi cũng già rồi you old boy are advanced in years and so am I
verb
to scramble
bác trứng To scramble egg
bác mắm To cook fish paste by stirring and heating
to refute, to reject, to turn down, to dismiss

[bác]
paternal uncle (elder brother of one's father); paternal aunt (elder sister of one's father)
elder sister-in-law of one's father
you old boy
bác già tôi cũng già rồi
you old boy are advanced in years and so am I
you (used to uncle), I (used to nephew or niece)
to scramble
bác trứng
to scramble eggs
bác mắm
to cook fish paste by stirring and heating
to refute, to reject, to turn down, to dismiss, disprove
bác đơn
to reject a request
bác luận điệu vu cáo
to refute a slanderous charge
bác đơn kháng cáo của người nào
to dismiss someone's appeal
đề nghị đưa ra bị bác
the proposal put forward was turned downGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.