Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bán tín bán nghiverb
to remain undecided; to be doubtful

[bán tín bán nghi]
to doubt; to half-believe; to be uncertainGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.