Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bánh bèonoun
Bloating fern-shaped cake

[bánh bèo]
danh từ
bloating fern-shaped cake, thin cakes (made of sweet)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.