Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bên nguyênnoun
Plaintiff

[bên nguyên]
plaintiff; prosecutor; complainant; petitioner; suitor; claimant
Bên nguyên bên bị
Plaintiff and defendantGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.