Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bươnverb
To hasten, to hurry

[bươn]
to hasten, to hurry
hastily, in haste, hurriedlyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.