Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bắt sống


[bắt sống]
to take alive
Chúng nó chẳng bao giờ bắt sống ta được!
They'll never take me alive!Capture alive


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.