Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bểnoun
như biển
Tank
bể xăng a petrol tank
bể nước ăn a drinking water tank
bể chìm an underground tank
bể nổi an overground tank
verb
To break
cái bát rơi bể the bowl fell and broke

[bể]
danh từ
sea; ocean; cistern, tank; basin
người bốn bể đều là anh em
all men are brothers
bể xăng
a petrol tank
bể nước ăn
a drinking water tank
bể chìm
an underground tank
bể nổi
an overground tank
động từ
to break, be broken
cái bát rơi bể
the bowl fell and brokeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.