Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bệnverb
To plait
bện thừng to plait cord
tóc bện đuôi sam hair plaited into a pigtail
To entangle
bánh xe bện rơm a wheel entangled with straw

[bện]
động từ.
to plait; spin; twist; weave
bện thừng
to plait cord.
tóc bện đuôi sam
hair plaited into a pigtail
to entangle
bánh xe bện rơm
a wheel entangled with strawGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.