Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bố già


[bố già]
(khẩu ngữ) love
Bố già ơi, cho con xin tí lửa
Hello, love, please give a light
godfather(khẩu ngữ) Love
Bố già ơi, cho con xin tí lửa Hello, love, please give a light


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.