Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bồi đắpverb
To consolidate, to reinforce, to raise the level of
bồi đắp chân đê to consolidate the foot of a dyke
phù sa bồi đắp cho cánh đồng silt has raised the level of the field

[bồi đắp]
động từ
to consolidate, to reinforce, to raise the level of; strengthen, fortify, beautify, build up
bồi đắp chân đê
to consolidate the foot of a dyke
phù sa bồi đắp cho cánh đồng
silt has raised the level of the field
bồi đắp tình cảm cách mạng
to deepen the revolutionary feelingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.