Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bục mình


[bục mình]
[Be] tetchy.
Chờ mãi không thấy, bực mình bỏ về
After waiting in vain, he left out of tetchiness.[Be] tetchy
Chờ mãi không thấy, bực mình bỏ về After waiting in vain, he left out of tetchiness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.