Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ba sinhnoun
The three existences, eternal love
duyên nợ ba sinh A foreordained relationship of eternal love

[ba sinh]
danh từ
the three existences, eternal love, (Buddhist belief) three spans of life (present, past and future)
duyên nợ ba sinh
A foreordained relationship of eternal love
ví chăng duyên nợ ba sinh (truyện Kiều)
if fate did not mean them to join as mates
for ages, eternityGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.