Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beseechingly
phó từ
cầu khẩn, van nàibeseechingly
[bi'si:t∫iηli]
phó từ
cầu khẩn, van nàiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.