Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bill-broker
bill-broker
['bil,broukə]
danh từ
người buôn hối phiếu


/'bil,broukə/

danh từ
người buôn hối phiếu

Related search result for "bill-broker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.