Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
billboard

billboard
['bilbɔ:d]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng dán thông cáo, bảng dán yết thị


/'bilbɔ:d/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng dán thông cáo, bảng dán yết thị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.