Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bird of passage
danh từ
người sống rày đây mai đóbird+of+passage
['bə:dəv'pæsidʒ]
danh từ
người sống rày đây mai đó; khách vãng laiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.